Slimme HRM met Personeelsgesprek.nl

Personeelsgesprek.nl is een bijzonder handig softwarepakket waarmee managers en personeelszaken veel tijd en werkdruk kunnen besparen bij het voorbereiden van personeelsgesprekken.

dinsdag 3 februari 2015

Er zijn weer nieuwe verlofregels per 1 januari 2015, hou er rekening mee.

De Eerste Kamer heeft gisteren unaniem ingestemd met het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De meeste maatregelen, bedoeld om het combineren van werk en zorg gemakkelijker te maken, gaan vanaf 1 januari 2015 gelden.

• Drie dagen ouderschapsverlof
• Ook zorgverlof bij verzorging vriend
• Teveel mensen gaan nu minder werken

De nieuwe wet regelt dat partners een onvoorwaardelijk recht krijgen op drie dagen opname van ouderschapsverlof rond de geboorte van het kind. Daarmee krijgen zij – naast het huidige kraamverlof van twee dagen – meer mogelijkheden om rond de geboorte tijd door te brengen met hun kind. Ook wordt het bevallingsverlof van moeders bij een langdurige ziekenhuisopname van haar pasgeboren kind verlengd. Een moeder krijgt de gelegenheid om na de ziekenhuisopname haar kind tien weken thuis te verzorgen. Het huidige zwangerschap- en bevallingsverlof van zestien weken is in die gevallen niet afdoende.

Bevallingsverlof
Daarnaast gaat het bevallingsverlof van een moeder over naar haar partner als zij overlijdt bij de geboorte van het kind. Op die manier is een pasgeboren kind verzekerd van de zorg van een ouder. Verder is geregeld dat kort- en langdurend zorgverlof voortaan ook kan worden opgenomen bij bijvoorbeeld de zorg voor een huisgenoot, vriend of tweedegraads familielid. Nu nog kan alleen zorgverlof worden opgenomen voor een zieke partner of ouder of voor een ziek kind. Werknemers mogen volgens de nieuwe wet ook elk jaar vragen om een andere arbeidsduur, bijvoorbeeld het aantal dagen dat per week wordt gewerkt. Tot nu toe kon dat maar één keer per twee jaar. Ook kan verlof flexibeler worden opgenomen.

Teveel mensen gaan nu minder werken omdat zij hun zorgtaken niet goed kunnen combineren met hun werk. Sommige werknemers stoppen hierdoor zelfs helemaal met werken of raken overbelast en melden zich ziek. Vooral vrouwen zijn nog vaak economisch niet zelfstandig, wat bij bijvoorbeeld een echtscheiding tot problemen kan leiden. Deze wet is een aanvulling op de afspraken die nu al op de werkvloer en binnen gezinnen worden gemaakt.

Maatregelen
De maatregelen uit het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden op een rij:

Vergroting gebruiksmogelijkheden van het ouderschapsverlof door:

- Onvoorwaardelijk recht op drie dagen opname voor vaders bij geboorte kind.
- Het laten vervallen van de wettelijke bepalingen aan de wijze van aanvraag.
- Het laten vervallen van de eis dat men één jaar in dienst moet zijn bij de werkgever.

Flexibilisering van het pleegzorg- en adoptieverlof door:

- Het toevoegen van de mogelijkheid dat de werknemer het verlof in overleg met de werkgever gespreid kan opnemen (is nu vier weken aaneengesloten).
- Verruiming van opnametermijn van 18 naar 26 weken rond opname van het kind.

Flexibilisering van de opname van langdurend zorgverlof door het laten vervallen van de wettelijke beperkingen voor de wijze van aanvraag.

Uitbreiding van het kort- en langdurend zorgverlof naar werknemers die zorgen voor broers en zussen, grootouders en kleinkinderen, huisgenoten of anderen in de sociale omgeving (per 1 juli 2015).
Uitbreiding langdurig zorgverlof: noodzakelijke zorg ingeval van ziekte en hulpbehoevendheid (per 1 juli 2015).
Uitbreiding van het bevallingsverlof voor gevallen waarbij het kind na geboorte langdurig in het ziekenhuis moet worden opgenomen (’couveusekinderen’).
Overdracht bevallingsverlof in geval van overlijden moeder.
Mogelijkheid om het bevallingsverlof vanaf de 6e week na de bevalling in deeltijd op te nemen over een periode van maximaal 30 weken.
Het zwangerschapsverlof bij een meerling wordt met 4 weken uitgebreid. De datum van inwerkingtreding van dit onderdeel is nog niet vastgesteld.
Verheldering van de werkingssfeer van het calamiteiten- en kortverzuimverlof door toevoeging van het criterium ‘onvoorziene omstandigheden’ als grondslag van verlof en explicitering van ziekenhuisbezoek door de werknemer en noodzakelijke begeleiding van naasten bij medische zorg.
Verkorten van de termijn waarop een nieuwe aanvraag tot aanpassing van de contractuele arbeidsduur kan worden gedaan van twee naar één jaar. Bij onvoorziene omstandigheden mag dit ook tussendoor.
Introductie van de mogelijkheid om bij onvoorziene omstandigheden (zoals een plotseling zieke partner) af te wijken van de procedurele bepalingen, bijvoorbeeld de aanvraagtermijn in de Wet aanpassing arbeidsduur.

Humor zorgt voor een lange termijn effect bij je personeelsgesprekken. gastblog van Erica RisiglioneOnze werkdagen zitten vol met vergaderingen, bilateralen of ander overleggen. In die gesprekken wil je wat bereiken. Je wilt iets duidelijk maken, je wilt een voorstel doen of je wilt iemand ertoe zetten te veranderen omdat dat beter is voor hem en de organisatie. Onderwerpen die je wilt aankaarten kun je op een directe manier zeggen, je kunt het confronterend zeggen, je kunt het indirect, hypothetisch of als ‘het verhaal van de buurman’ vertellen. Maar je kunt het ook met humor doen. Waarom zou je dat doen? Humor heeft impact en zorgt ervoor dat er een verandering gaat optreden. Bovendien word het gesprek nog lange tijd onthouden.

Er zijn vele manieren om een ander te adviseren, coachen of zelfs te overtuigen. Veel mensen gebruiken een directe en vaak ook confronterende manier van communiceren en bereiken daarmee hun doel. In ieder geval bereiken ze een tijdje hun doel. Totdat de opmerking is ‘uitgewerkt’ en de ander weer terug valt in zijn oude gedrag. Dan begint de strijd opnieuw en moet je weer vertellen dat je bijvoorbeeld die houding niet accepteert en dat je toch had afgesproken dat hij het zou veranderen…

Een ware stelling is “mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden” Of te wel, de verandering moet vanuit de persoon zelf komen. Dan is er pas (intrinsieke) motivatie om een verandering echt stand te laten houden. ( en zelfs dan is het nog lastig…)

Humor helpt om te veranderen op de lange termijn

Hoe bereik je een lange termijn effect? Het antwoord is humor. Waar gelachen wordt, wordt geleerd! Zorg er dus voor dat een ander kan lachen om een bepaalde situatie, of om zijn eigen onhebbelijkheden. Dan is er in ieder geval sprake van erkenning. Een bijkomend voordeel is dat je grappige en leuke situaties beter onthoudt dan alle daagse dingen. Wanneer je iemand echt aan het denken hebt gezet, bepaalt de humor tevens de impact en dus een gedenkwaardig moment voor de langere termijn.

De lach over een moeilijke situatie kun je je nog lang herinneren. Ook wanneer je je weer op het oude pad begeeft. Door die herinnering heb je op dat moment een keuze, doe ik het weer op de oude manier of blijf ik op het nieuwe pad? Een mooie bewustwording!

Hoe zorg je dat je humor in je gesprekken brengt?

Je kunt humor in je gesprekken brengen door te provoceren. Die provocatie moet puur en alleen het doel hebben om de ander verder te helpen. Hoe doe je dat?

Je zorgt dat je een goed empatisch contact met je gesprekspartner hebt (altijd face to face).
Je benoemt de positieve kant van het probleem of de situatie waar de ander mee zit.
Bij het uitspreken van die glanszijde gebruik je veel intonatie. Een stemmetje, zachter praten, langzamer praten… In ieder geval moet duidelijk worden dat je provoceert.
Je geeft extra uitleg aan de positieve kant van het probleem door er nog meer voordelen over te verzinnen.

Bijvoorbeeld

Iemand komt bij jou binnen en vertelt je heel serieus dat ‘het’ zover is. Hij is obesitas! Onze normale reactie is dan vaak: je moet gaan sporten, gezond eten, een dietist raadplegen of naar de dokter gaan om te laten onderzoeken of er iets met je schildklier is…

Als je provoceert doe je dat niet. Je zorgt dat je diep in je hart het beste met de persoon voor wilt hebben. Vervolgens benoem je de positieve kant van deze situatie.

“Hoe fijn Karel… De afgelopen jaren was het vlees noch vis. Nu hoor je ergens bij. Je bent deel van een groep. Velen willen dat ook maar kunnen het niet.”

16-1-2015 12-56-05Je zorgt er dus wel voor dat er humor doorklinkt in je verhaal door veel intonatie te gebruiken. Vervolgens geef je nog wat extra uitleg met diezelfde intonatie en humor. Bijvoorbeeld:

“Het is juist fantastisch… Nu zijn er ook instanties die met jou aan de slag willen, er worden speciale programma’s voor je georganiseerd en je kunt aanspraak maken op speciale potjes.”

Dit gesprek kan nog doorgaan met meer positieve kanten van obesitas zijn. Namelijk die mensen zijn gezellig, zij zeggen geen nee als je met een traktatie komt. Bovendien zien ze er vaak jonger uit, want het vet in het gezicht zorgt dat je minder rimpels hebt… enz.

Provoceer alleen face to face

Ondanks dat ik enorm mijn best doe om humor door te laten klinken in mijn verhaal en erbij schrijf dat ik bovenstaande dingen alleen maar zeg omdat ik het beste met de ander voor heb, blijft de kans groot dat jij nu zegt: Dit kun je niet maken!

Tekst is slechts 7% van onze communicatie. Een provocatie kan alleen succes hebben als de andere 93% er ook bij komt. Intonatie en non-verbale communicatie. Dan alleen heeft het bovenstaande voorbeeld effect en zal de obesitas persoon moeten lachen en zeer waarschijnlijk besluiten dat hij gebruik gaat maken van die extra voorzieningen.

EricaRklein formaat

logo2014provocatiefErica Risiglione is directeur bij De Toekomstbus en leert professionals en organisaties provoceren om positieve veranderingen tot stand te brengen.

Wat zijn de voordelen van de 7+8+8-regel voor werkgevers?


De meeste werkgevers bieden hun nieuwe werknemers niet direct een vast contract aan. Vaak sluiten ze eerst een tijdelijk contract, dat eventueel wordt verlengd. Nu de nieuwe Wet Werk en Zekerheid op 1 januari 2015 in werking is getreden, kiezen veel werkgevers ervoor de 7-8-8-regel te hanteren.

7+8+8 regel voor werkgevers

Arbeidsrechtadvocaat Pierre van Geffen

Welke regel?, hoor ik u denken. De 7+8+8-regel. Daarbij krijgt de werknemer in eerste instantie een contract voor de duur van 7 maanden aangeboden. Bevalt de samenwerking, dan wordt een tweede en derde contract voor de duur van 8 maanden aangeboden. 7+8+8 dus. Waarom kiezen zoveel werkgevers voor deze constructie?

De 7+8+8-regel heeft 3 grote voordelen. Arbeidsrechtadvocaat Pierre van Geffen zet ze hier voor u op een rij:

Voordeel 1: uitstel van vast contract
Heeft de werknemer de 3 contracten van 7, 8 en 8 maanden doorlopen, dan zijn er in totaal 23 maanden verstreken. Dat komt goed uit, want op basis van de Wet Werk en Zekerheid moet u de werknemer na 24 maanden een vast contract aanbieden. De 7+8+8 regel zorgt er dus voor dat u het moment dat de werknemer vast in dienst treedt, zo lang mogelijk uitstelt.

Voordeel 2: geen transitievergoeding
Het tweede voordeel is dat u de werknemer na afloop van de 3 contracten geen transitievergoeding verschuldigd bent. De Wet Werk en Zekerheid bepaalt immers dat wanneer u de samenwerking na 2 jaar of langer beëindigt, u de werknemer een transitievergoeding verschuldigd bent. De 7+8+8 regel zorgt er dus voor dat u de werknemer zo lang mogelijk in dienst kunt houden, zonder dat u hem na afloop van de samenwerking een transitievergoeding hoeft te betalen.

Voordeel 3: proeftijdbeding
Ten slotte is een belangrijk voordeel van de 7+8+8-regel dat u in het eerste contract een proeftijdbeding kunt aangaan. De Wet Werk en Zekerheid bepaalt dat u per 1 januari 2015 geen proeftijdbedingen meer op kunt nemen in tijdelijke overeenkomsten van 6 maanden of korter. Door het eerste contract 7 maanden te laten duren, kunt u de eerste maand gebruiken om het functioneren van uw werknemer te beoordelen. Functioneert de werknemer niet, dan kunt u de arbeidsovereenkomst per direct en zonder ontslagvergunning beëindigen.

Conclusie
De 7+8+8-regel biedt grote voordelen onder de Wet Werk en Zekerheid. Hanteert u deze regel, dan maakt u optimaal gebruik van de mogelijkheden die deze nieuwe wet biedt. Hoewel de Wet Werk en Zekerheid als doel heeft werknemers met een tijdelijk contract meer rechtsbescherming te geven, kunt u met de 7+8+8-regel toch een zekere mate van flexibiliteit behouden.Gelezen op http://www.personeelsnet.nl/bericht/3-voordelen-van-de-7-8-8-regel-voor-werkgevers-op-een-rij/

donderdag 23 oktober 2014

Gastblogger: Gerline Douwes…. Functioneringsgesprek: van vinkgesprek naar vonkgesprek!

Toen ik pas begon als personeelsfunctionaris waren functioneringsgesprekken helemaal in. Ik deed een onderzoek naar het effect van functioneringsgesprekken in een groot psychiatrisch ziekenhuis. Hoopvol als ik was over het effect van dit prachtige instrument, vond ik de resultaten schokkend.
“Gebeurt toch niets mee”.
“Door de vraagstelling worden verwachtingen gewekt die niet waar gemaakt worden”.
Wat me het meest bijbleef was de opmerking van de telefonist: “je bent een nummer en je blijft een nummer”.

De rest van de blog vind je hier.

dinsdag 8 juli 2014

Stop met zoeken naar vacatures

Graag stel ik u voor aan Jan. Jan is een gemiddelde Nederlandse werkgever van een middelgroot MKB-bedrijf met ongeveer 100 man personeel. Jan is een keurige werkgever. Toch kwam ik hem laatst heftig vloekend tegen.

Stop met zoeken naar vacatures
Door Richard Engelfriet
De reden? Hij had een vacature bij zijn bedrijf en had die keurig aangemeld bij het UWV, monsterboard.nl en in het regionale dagblad. "Wat een ellende. En wat een tijdverspilling. Dat doe ik nooit meer". Jan kreeg 800 sollicitatiebrieven.
Daar krijg je de tip: "Bel altijd even na en licht je sollicitatie persoonlijk toe. Dat vergroot je kans op een gesprek." En dus ging de telefoon 600 keer. Die gesprekken kostte de secretaresse een volle week.

800 brieven lezen

Toen stond Jan voor de taak om 800 brieven te lezen. Hij koos er in eerste instantie voor om alle CV’s te scannen op geschiktheid. Dat kostte hem 800 keer 10 minuten. Van de 250 geschikte CV’s koos hij op goed geluk 50 brieven uit en ging die lezen: ‘Ik zoek mensen die het geluk aan hun zijde hebben’.
Afijn, uit deze selectie koos Jan 10 geschikte kandidaten. Maar omdat Jan een keurige werkgever is, stuurde hij ook 790 afwijzingen. Waarop natuurlijk weer 600 telefoongesprekken volgden van teleurgestelde kandidaten. Dat kostte de secretaresse twee werkweken en het leverde haar alleen maar frustratie en een schorre keel op.

Jan gaat geen vacatures meer plaatsen

Zoekt u werk? Denk dan aan Jan, die net als de meeste werkgevers geen vacature meer openbaar maakt. Jan: "‘Ik stuur nu een simpel mailtje naar mijn medewerkers met de vraag of ze mensen kennen."
"Het grote voordeel van die methode is dat als één van mijn medewerkers iemand aandraagt, hij zich ook verantwoordelijk voelt voor de kwaliteit van die persoon. Ik krijg nu alleen nog maar relevante reacties en dat in veel minder tijd."

Ga zelf ook netwerken!

Als u op zoek bent naar een baan, raad ik u ten stelligste af energie te steken in het zoeken naar vacatures. Denk net als Jan simpel en ga ook netwerken. Investeer in uw bestaande netwerk en zorg dat mensen op de hoogte zijn van uw droombaan.
Drink ook koffie met interessante mensen buiten uw netwerk. Ga niet lopen hengelen naar werk, maar praat over uw passie en die van uw gesprekspartner. Als u elke week drie netwerkgesprekken voert, weten na drie maanden al 36 nieuwe mensen wie u bent en wat u zoekt. Mede namens Jan alvast bedankt voor de moeite!

bron: http://www.nu.nl/opinie/3820205/stop-met-zoeken-vacatures-.html

donderdag 17 april 2014

Gastblog Alice van Zurk: Hoera ik ben een FISH! WIFE! en Heb jij nog plezier op je werk?

Uit onderzoek is gebleken dat twee van de drie Nederlanders niet blij is met zijn werk.
Ik kan me zo verbazen over opmerkingen als:
“Ach ja je zit je tijd uit he?”
Of
´Tsja ik doe mijn ding, maar leuk vind ik het niet!´
Hoeveel % van je tijd zit je op je werk?
Voor de fulltimers onder ons, je bent meer op je werk dan je thuis met je gezin, of vrienden!!
Maak het dan leuk, doe er wat aan!Indien je hebt besloten om niet bij je huidige werkgever weg te gaan vanwege het risico om geen nieuwe baan te kunn..... MEER LEZEN? KLIK HIER

vrijdag 4 april 2014

Effectieve functioneringsgesprekken

Meestal worden leidinggevenden nog wel geschoold om functioneringsgesprekken te voeren, maar van medewerkers wordt verwacht dat ze dat zonder meer kunnen. Dat is lang niet altijd het geval. Hierdoor worden de gesprekken vaak als onbevredigend en als ongelijkwaardig ervaren en leiden ze niet tot concrete afspraken. De gesprekscyclus dreigt daardoor spaak te lopen.
Een goed lopende cyclus kan veel voordelen opleveren voor zowel de organisatie als de medewerker. Een medewerker die in staat is aan te geven wat hij wil en nodig heeft, is beter in staat zijn eigen wensen aan te laten sluiten bij de plannen van de organisatie waarmee beter ingespeeld kan worden op ontwikkelingen in de markt. De functioneringscyclus wordt zo een boeiende ontwikkelspiraal.
MEER LEZEN? KLIK HIER