Slimme HRM met Personeelsgesprek.nl

Personeelsgesprek.nl is een bijzonder handig softwarepakket waarmee managers en personeelszaken veel tijd en werkdruk kunnen besparen bij het voorbereiden van personeelsgesprekken.

donderdag 17 april 2014

Gastblog Alice van Zurk: Hoera ik ben een FISH! WIFE! en Heb jij nog plezier op je werk?

Uit onderzoek is gebleken dat twee van de drie Nederlanders niet blij is met zijn werk.
Ik kan me zo verbazen over opmerkingen als:
“Ach ja je zit je tijd uit he?”
Of
´Tsja ik doe mijn ding, maar leuk vind ik het niet!´
Hoeveel % van je tijd zit je op je werk?
Voor de fulltimers onder ons, je bent meer op je werk dan je thuis met je gezin, of vrienden!!
Maak het dan leuk, doe er wat aan!Indien je hebt besloten om niet bij je huidige werkgever weg te gaan vanwege het risico om geen nieuwe baan te kunn..... MEER LEZEN? KLIK HIER

vrijdag 4 april 2014

Effectieve functioneringsgesprekken

Meestal worden leidinggevenden nog wel geschoold om functioneringsgesprekken te voeren, maar van medewerkers wordt verwacht dat ze dat zonder meer kunnen. Dat is lang niet altijd het geval. Hierdoor worden de gesprekken vaak als onbevredigend en als ongelijkwaardig ervaren en leiden ze niet tot concrete afspraken. De gesprekscyclus dreigt daardoor spaak te lopen.
Een goed lopende cyclus kan veel voordelen opleveren voor zowel de organisatie als de medewerker. Een medewerker die in staat is aan te geven wat hij wil en nodig heeft, is beter in staat zijn eigen wensen aan te laten sluiten bij de plannen van de organisatie waarmee beter ingespeeld kan worden op ontwikkelingen in de markt. De functioneringscyclus wordt zo een boeiende ontwikkelspiraal.
MEER LEZEN? KLIK HIERwoensdag 5 maart 2014

De 3 belangrijkste vragen van zelfstandige HRM consultants

Juist in deze moeilijke economische omstandigheden hebben veel van de zelfstandig werkende HRM consultants veel vragen.
We hebben ze eens onderzocht en het blijkt dat er drie vragen het meeste leven.
Tijdens ons – gratis – middagseminar op donderdag 27 maart , werken we de vragen samen uit en uiteraard hebben we een aantal bijzonder nuttige antwoorden voor jullie

1 Hoe kan ik mijn klant nog meer goede diensten bieden?
2 Waar kan ik nieuwe klanten vinden?
3 Hoe krijg ik meer continuiteït in opdrachten / inzet?

maandag 3 maart 2014

De waarde van een goed personeelsdossier – gastblogger: Serge Hopstaken

Het is een veel gehoorde, zo niet de meest gehoorde klacht van werkgevers in Nederland: Het moeten betalen van veel te hoge ontslagvergoedingen, zelfs wanneer de betreffende medewerkers slecht functioneren. Zeker in de huidige slechte tijden lijkt het voor werkgevers een loden last te zijn. Toch kunt u als werkgever zelf een hoop doen om uw kosten drastisch te beperken.
Slechte personeelsdossiers kosten u zomaar € 350.000
Weet u wat een goed personeelsdossier waard is? Hoeveel Euro het verschil bedraagt tussen een goed en een slecht opgebouwd ontslagdossier? Waarschijnlijk heeft u er nog nooit echt over nagedacht, maar gemiddeld bedraagt uw totale risico toch al gauw meer dan € 350.000,- bruto.
Meer weten? KLIK DAN HIER VOOR HET HELE ARTIKEL

dinsdag 18 februari 2014

Zieke flexkrachten worden duurder

De Ziektewet is gemoderniseerd. Belangrijk: zieke werknemers met een flexcontract gaan werkgevers meer geld kosten. 
Hoe kunnen ze de schade beperken? Per 1 januari 2014 is de ‘Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters’ in werking getreden. 
Dit heeft gevolgen voor u als werkgever. 
Dit is het geval als een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een zieke werknemer niet wordt verlengd of de situatie dat een zieke werknemer tijdens zijn proeftijd wordt ontslagen. De werknemer gaat dan namelijk ziek uit dienst. Voorheen merkte de werkgever daar in principe niets van. Het vangnet van de Ziektewet ‘ontzorgde’. Dat is nu anders.

Meer lezen? KLIK DAN HIER.

woensdag 5 februari 2014

Disfunctioneren personeel: bewijs dat maar eens (gelezen op bc.nl)


Een medewerker levert slecht werk, is te traag en houdt zich niet aan de afspraken. Reden te over om de medewerker te ontslaan, dacht zijn werkgever. Maar de rechter floot hem terug. De recente zaak onderstreept het belang van de aanleg van een goed dossier.


• Voortdurend schenden van afspraken
• Rechter gaat niet mee in redenering werkgever
• Personeelsdossier had zaak werkgever sterker gemaakt

dinsdag 7 januari 2014

De mening van Marijke Tuninga: Arbeidsovereenkomst: onbepaalde tijd of flexibiliteit?

In 1838 maakten we in Nederland kennis met de arbeidsovereenkomst[1]. De overeenkomsten van toen waren summiere regelingen en werden huurovereenkomsten genoemd. Ik hoef vast niet uit te leggen dat daarin weinig tot niets geregeld was voor de werknemer. Hier kwam in 1907 verandering in, toen de wet op de arbeidsovereenkomst werd geïntroduceerd. Dat daar veel weerstand op kwam kun je op je vingers narekenen. Hetzelfde jaartal is dan ook de start van de actieve overheidsbemoeienis – om toe te zien op naleving van die wet – die tot op de dag van vandaag voortduurt. Is dit verkeerd? Mijns inziens niet, de werknemer verdient immers bescherming en heeft naast plichten ook rechten. Daarnaast is het voor de werkgever ook een leidraad om medewerkers in dienst te nemen en hoeft hij niet elke keer opnieuw het wiel uit te vinden.
Was het met een arbeidsovereenkomst in 1907 moeilijk om een werknemer te ontslaan? Nee: een werkgever kon de overeenkomst eenvoudig opzeggen op grond van de vijfde afdeling van de wet op de arbeidsovereenkomst en daarmee was het ontslag een feit. In de Tweede Wereldoorlog werd het ontslagverbod geïntroduceerd en na de oorlog moesten werkgevers hun oude werknemers weer in dienst nemen. Dat was belangrijk voor VERDER LEZEN? KLIK HIER